"เสี่ยวชีข่ง" (Xiaoqikong: 小七孔) สะพานหิน 7 เสาโค้ง สะพานโบราณในจุดชมทัศนียภาพลี่ปัวชางเจียง (Libo Zhangjiang Scenic Area) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการขนานนามว่า "จิ่วไจ้โกวน้อย" (Little Jiuzhaigou) และ "อัญมณีสีเขียว" (Green Gem)


Xiaoqikong Bridge สะพาน 7 เสาโค้ง

สะพานหินเจ็ดเสาโค้งตั้งอยู่เหนือแม่น้ำที่มีสีเขียวราวอัญมณี สะพานมีความยาว 40 เมตร กว้าง 2.2 เมตร สูง 5.5 เมตร สร้างเมื่อปี 1835 เพื่อใช้เป็นทางสัญจรระหว่างเมืองเฉียนหนานและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ระบบนิเวศน์แห่งนี้เกิดจากการกัดกร่อนตามกระบวนการทางธรรมชาติซึ่งได้รับการอนุรักษ์อย่างดี