เขาเยว้ลู้ (Yuelu Mountain: 岳麓山) ภูเขาตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเซียงเหอในเมืองฉางซา สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดของเมือง มีกระเช้าให้บริการขึ้นไปชมทิวทัศน์ด้านบนเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในเวลาเช้า สัมผัสบรรยากาศพันธุ์ไม้นานาพรรณแข่งกันเบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูหนาวบนเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำค้างแข็ง จุดชมภูมิทัศน์เขาเยว้ลู้ (Yuelu Mountain Scenic Area: 岳麓山风景名胜区) บนเขาได้รับการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A โดยมีจุดที่น่าสนใจดังนี้


สถาบันเย้ลู้ (Yuelu Academy: 嶽麓書院)
ภาพ: Top China Travel

สถาบันเย้ลู้ (Yuelu Academy: 嶽麓書院)
• หนึ่งในสี่สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคโบราณของจีนและเป็นต้นกำเนิดของมหาลัยหูหนานในปัจจุบัน สถาบันเยว้ลู้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเยว้ลู้ สร้างเมื่อปี 976 สมัยจักรพรรดิซ่งไท่จู่แห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ โดยในยุคต่อมาถูกพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ในปี 1988 ได้รับการยกให้เป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานระหว่างทิวทัศน์ธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่มนุษย์สร้างขึ้น


วัดลู่ซาน (Lushan Temple: 麓山寺)
ภาพ: Sailingstone Travel

วัดลู่ซาน (Lushan Temple: 麓山寺)
• พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของมณฑลหูหนาน วัดลู่ซานสร้างในสมัยพระเจ้าจิ้นอู่ตี้แห่งราชวงศ์จิ้น (236 - 290) เดิมชื่อ "วัดฮุ่ยกวงหมิง" (Hui Guangming Temple: 慧光明寺) แต่เปลี่ยนเป็น "ลู่ซาน" ในสมัยราชวงศ์ถังแล้วถูกเปลี่ยนกลับไปกลับมาอีกหลายชื่อทุกครั้งที่มีการบูรณะวัดจนมาจบลงที่ชื่อวัดลู่ซานในปัจจุบัน


ศาลาอ้ายหว่าน (Aiwan Pavilion: 爱晚亭)
ภาพ: Visit Our China

ศาลาอ้ายหว่าน (Aiwan Pavilion: 爱晚亭)
• ศาลาชมฤดูใบไม้ร่วงที่ได้รับความนิยมที่สุดในเมือง ศาลาอ้ายหว่านสร้างในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานโดยสภาแห่งชาติจีนเมื่อปี 2013 ศาลาอ้ายหว่าน