หอระฆังซีอาน (Bell Tower of Xi'an: 西安钟楼) อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมณฑลส่านซีตั้งอยู่บริเวณจุดตัดใจกลางเมืองซีอาน หอระฆังซีอานเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนยุคโบราณที่ยังคงเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ครั้งล่าสุดในปี 2020


หอระฆังซีอาน (Bell Tower of Xi'an: 西安钟楼)
ภาพ: Creative Travel Guide

หอระฆังซีอานสร้างเมื่อปี 1384 สมัยจักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) เพื่อใช้ตีบอกเวลาในช่วงเช้า เดิมหอระฆังตั้งอยู่ใน "วัดอิงเซียง" (Yingxiang Temple) ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนจะย้ายมายังตำแหน่งปัจจุบันเมื่อปี 1582 สมัยจักรพรรดิว่านลี่เพื่อรองรับการขยายตัวของนครฉางอาน

โครงสร้างหอคอยเป็นอิฐและไม้สูง 36 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 35.5 เมตร มีระฆังสำริดขนาดใหญ่สูง 2.45 เมตร น้ำหนัก 6.5 ตัน (สร้างเลียนแบบของเดิมที่หล่อขึ้นเมื่อปี 711 สมัยราชวงศ์ถัง) ภายในหอจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้จากสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ส่วนหลังคา กระเบื้องเคลือบและโครงสร้างบางส่วนเพิ่งผ่านการบูรณะใหม่