พระพุทธรูปไดบุตสึ (Daibutsu: 大仏: ไดบุทสึ: พระใหญ่) คือ คำเรียกอย่างไม่เป็นทางการของพระพุทธรูปขนาดใหญ่หรือบางครั้งก็เรียกว่า "พระพุทธรูปยักษ์" (Giant Buddha) โดยในบรรดาวัดที่มีพระพุทธรูปไดบุตสึประดิษฐานเป็นองค์พระประธานมีอยู่ 3 แห่ง ถูกยกให้เป็นพระไดบุตสึที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น


พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโทไดจิ @ www.thegardenofzen.com
www.thegardenofzen.com

พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโทไดจิ
• พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นประดิษฐานอยู่ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ใหญ่เจอใหญ่) พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโทไดจิเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งเมืองนารา โดยเป็นต้นแบบในการสร้างพระพุทธรูปไดบุตสึของวัดโคโตกุและวัดโชโฮจิ


พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโคโตกุ @ Pinterest on Alex B
Pinterest on Alex B

พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโคโตกุ
• พระพุทธรูปสำริดประดิษฐานกลางแจ้ง พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโคโตกุเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งคามาคุระ เดิมเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ภัยธรรมชาติทำให้องค์พระได้รับความเสียหายจนต้องหล่อด้วยสำริดด้วยสัดส่วนที่ไม่สมดุล


พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโชโฮจิ @ Flickr on Duncan Johnson
Flickr on Duncan Johnson

พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโชโฮจิ
• พระพุทธรูปไม้ประดิษฐานอยู่ในวิหารรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน พระพุทธรูปไดบุตสึวัดโชโฮจิสร้างจากเศษไม้ผสมดินเหนียวแล้วเคลือบแห้งปิดทองด้วยกรรมวิธีเฉพาะโดยใช้เทคนิคภูมิปัญญาแบบพิเศษ กลายเป็นพระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น