ทะเลสาบยัมดรก (Yamdrok Lake: ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ་) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ในเมืองซานหนาน เขตปกครองตนเองทิเบต ทะเลสาบยัมดรกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะและมีลำธารแยกย่อยออกไปหลายสาย โดยอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเจียนเซ่ (90 กิโลเมตร) และกรุงลาซา (100 กิโลเมตร)


ทะเลสาบยัมดรก (Yamdrok Lake: ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ་)
ภาพ: China Top Trip

ทะเลสาบยัมดรกตั้งอยู่ที่ความสูง 4,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 638 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 30 เมตร จุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ 60 เมตร รูปร่างคล้ายพัดโดยทางใต้จะแผ่ขยายเหมือนใบ ส่วนทางเหนือจะยาวเหมือนด้ามพัด โดยในฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายสภาพเป็นน้ำแข็ง

ทะเลสาบยัมดรกเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต (ร่วมกับทะเลสาบนัมโซและทะเลสาบมานาซาโรวาร์) ชาวทิเบตเชื่อว่าทะเลสาบยัมดรกคือสถานที่สถิตของเทพเจ้า เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ โดยเชื่อว่าเมื่อใดที่น้ำในทะเลสาบยัมดรกแห้ง เมื่อนั้นหมายถึงจุดจบของทิเบตด้วยเช่นกัน