ทะเลสาบไป่ฮวา (Baihua Lake: 百花湖) ทะเลสาบฝีมือมนุษย์ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกุ้ยหยาง ทะเลสาบไป๋ฮวามีชื่อเสียงในด้านภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามของสายน้ำและภูเขา บรรยากาศคล้ายกับแม่น้ำหลี่เจียงในเมืองกุ้ยหลินจึงได้รับฉายา "กุ้ยหลินน้อย" (Small Guilin)


ทะเลสาบไป่ฮวา (Baihua Lake: 百花湖)
ภาพ: China Dragon Tours

ทะเลสาบไป๋ฮวาอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยสีเขียวของพันธุ์ไม้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่ทะเลสาบแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ทะเลสาบเหนือมีเกาะเล็กเกาะน้อยและอ่าว ทะเลสาบกลางมีความกว้างมาก ส่วนทะเลสาบใต้มีความยาวและแคบ

น้ำในทะเลสาบมีความใสสะอาดมาก เกาะแก่งนับร้อยเหนือผิวน้ำทำให้ดูราวกับท้องที่ประดับด้วยดวงดาว ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบมีปราสาทโบราณซึ่งใช้เป็นป้อมปราการสมัยราชวงศ์หมิง จุดที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ "เกาะนก" โดยในฤดูใบไม้ผลิฝูงนักหลายร้อยตัวจะบินอยู่เหนือเกาะกลายเป็นภาพที่ชวนให้ตื่นตาตื่นใจ