วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple: 円通院) วัดแห่งเนื้อคู่และความเมตตาในเมืองมัตสึชิมะ จังหวัดมิยางิ สร้างเพื่อถวายแด่โพธิสัตว์กวนอิม (คันนง) และใช้เป็นสถานที่ตั้งสุสานของ "ดาเตะ มิตสึมุเนะ" (หลานชายของดาเตะ มาซามุเนะ) ซึ่งเสียชีวิตในวัย 19 ปี โดยวัดเอนสึอินมีความสำคัญที่สุดอันดับสองรองจากวัดซุยงันจิ


วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple: 円通院)
ภาพ: Tohoku Kanto

วัดเอนสึอินสร้างเมื่อปี 1646 วิหารหลักของวัดเคยเป็นที่พักฤดูร้อนของมิตสึมุเนะในเอโดะ (ปัจจุบันคือ โตเกียว) แต่ถูกรื้อถอนแล้วย้ายมายังมัตสึชิมะหลังจากท่านเสียชีวิต

ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสมัยมุโรมาจิ บริเวณสุสานมีรูปปั้นมิตสึมุเนะและข้ารับใช้ที่ปลิดชีพตามผู้เป็นนาย ตกแต่งผสมผสานด้วยความเป็นญี่ปุ่นและตะวันตก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น

สวนของวัดเอนสึอินได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากโดยเฉพาะสวนญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยมอสและเมเปิ้ล ส่วนอีกแห่งเป็นสวนสวนกุหลาบสไตล์ตะวันตกซึ่งได้รับอิทธิพลจากภาพวาดในสุสานซึ่งตระกูลดาเตะเคยติดต่อกับชาติตะวันตกบ่อยครั้งจึงสนใจวัฒนธรรมและความก้าวหน้าของตะวันตก