ปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle: 松江城) ปราสาทไม้โบราณยุคศักดินาที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมัตสึเอะมาอย่างยาวนานปราสาทมัตสึเอะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ปราสาทดำ" (Black Castle) ตามลักษณะสีของปราสาทที่เป็นสีดำ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นเมื่อปี 2015


ปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle: 松江城)
ภาพ: Visit Matsue

ปราสาทมัตสึเอะเป็นหนึ่งในสิบสองปราสาทยุคเอโดะที่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มสร้างเมื่อปี 1607 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1611 ตามบัญชาท่าน "โฮริโอะ โยชิฮารุ" (Horio Yoshiharu) ไดเมียวคนแรกของเมืองมัตสึเอะเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์ ส่วนหอคอยที่เห็นด้านบนถูกบูรณะใหม่ในปี 1950

ปราสาทมัตสึเอะตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำชินจิ ทรงหลังคาที่ดูโฉบเฉี่ยวทำให้ถูกเปรียบเหมือน "ปราสาทนกหัวโต" (Plover Castle) การที่ปราสาทถูกสร้างขึ้นภายหลังสงครามครั้งใหญ่ในยุคศักดินาทำให้รอดพ้นจากการถูกเผาทำลาย รวมทั้งรอดพ้นแผ่นดินไหวทำให้สามารถยืนหยัดมาได้จนถึงปัจจุบัน