ภูเขาหิมะเหมยหลี่ (Meili Snow Mountains: Moirigkawagarbo: 梅里雪山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในมณฑลยูนนานติดกับเขตปกครองตนเองทิเบต ภูเขาหิมะเหมยหลี่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปบริเวณที่ราบสูงห่างจากตัวเมืองเต๋อชิงไปทางตะวันตกราว 10 กิโลเมตร มีพืชพันธุ์หายากและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลากหลายชนิด


ภูเขาหิมะเหมยหลี่ (Meili Snow Mountains: Moirigkawagarbo: 梅里雪山)
ภาพ: Canon SNAPSHOT

บนยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี ประกอบด้วยยอดเขาทั้งหมด 13 แห่ง ได้รับการขนานนามว่า "บุตรแห่งกษัตริย์ทั้ง 13" (the 13 Prince Peaks) ยอดที่สูงที่สุดเรียกว่า "คาวาเกโป" (Kawagebo) มีความสูง 6,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชาวพุทธทิเบตให้ความเคารพในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

คาวาเกโปเป็นยอดเขาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับความคุ้มครองทางศาสนาและวัฒนธรรมโดยไม่อนุญาตให้ปีนขึ้นไปบนยอดเขา ปัจจุบันจึงยังไม่เคยมีใครพิชิตยอดเขาแห่งนี้สำเร็จ ยอดเขาคาวาเกโปจึงเปรียบเสมือน "สาวพรหมจรรย์" ที่ยังคงความบริสุทธิ์เอาไว้

ภูเขาหิมะเหมยหลี่เป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต คนท้องถิ่นเชื่อว่าหากมนุษย์ฝืนปีนขึ้นไปบนคาวาเกโปจะถูกเทพผู้พิทักษ์ภูเขาทำให้ตกลงมา เคยมีความพยายามในการพิชิตคาวาเกโปจากจีน อังกฤษ ญี่ปุ่นและอเมริกา แต่ทั้งหมดต่างล้มเหลวและบางส่วนจบลงด้วยโศกนาฏกรรม