ทะเลสาบเฉียนเต่า (Qiandao Lake: 千岛湖) ทะเลสาบฝีมือมนุษย์ล้อมรอบด้วยเขาห้าสิงโตตั้งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง ห่างจากเมืองหังโจวราว 160 กิโลเมตร มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ 573 ตารางกิโลเมตร เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำซินอันเพื่อใช้เป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำในปี 1959


ทะเลสาบเฉียนเต่า (Qiandao Lake: 千岛湖)
ภาพ: NORDH

ปริมาณน้ำมหาศาลที่ไหลเข้ามาในเขื่อนทำให้พื้นที่โดยรอบจมอยู่ใต้บาดาล ยอดเขาที่มีความสูงพอจะโผล่อยู่เหนือน้ำจึงกลายสภาพเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่า 1,000 แห่ง ทำให้ทะเลสาบเฉียนเต่าถูกเรียกว่า "ทะเลสาบพันเกาะ" (Thousand Island Lake)


ทะเลสาบเฉียนเต่า (Qiandao Lake: 千岛湖)
ภาพ: Imgur

ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสองแห่ง คือ "เมืองซื่อเฉิง" (Shicheng City) หรือ "เมืองสิงโต" (Lion City) เมืองโบราณสร้างเมื่อปี 621 ในสมัยราชวงศ์ถัง ส่วนอีกแห่งคือ "เมืองเหอเฉิง" (Hecheng City) เมืองโบราณสร้างเมื่อปี 208 ในสมัยราชวงศ์ฮั่น แต่ระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้เมืองจมอยู่ใต้บาดาล

เวลาผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ ทางการท้องถิ่นจีนจัดให้มีการสำรวจใต้ทะเลสาบทำให้เมืองใต้บาดาลที่ถูกลืมเลือนไปแล้วปรากฎสู่สายตาชาวโลกอีกครั้ง โชคดีว่าสภาพน้ำไม่เอื้ออำนวยแก่การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำทำให้เมืองโบราณยังอยู่วนสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์

ไม่เพียงจะกลายเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงในระดับโลก (สวรรค์ของนักดำน้ำ) แต่ทะเลสาบเฉียนเต่ายังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่า โดยมีการจำลองผังเมืองใต้ทะเลสาบมาจัดแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป...