ทะเลสาบฉาวหู (Chao Lake: Chao Hu: 巢湖) ทะเลสาบขนาดใหญ่ในเมืองเหอเฝย์ (หลูโจว) ทางตอนกลางของมณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทะเลสาบฉาวหูเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลและเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีน


ทะเลสาบฉาวหู (Chao Lake: Chao Hu: 巢湖)
ภาพ: Sohu

รอบทะเลสาบฉาวหูมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ วัดจงเมี่ยวที่สร้างขึ้นครั้งแรกสมัยราชวงศ์ฮั่นโดยตั้งอยู่บนหินขนาดใหญ่ยื่นออกมาเหนือทะเลสาบ เกาะหมู่ซานใจกลางทะเลสาบมีเนินเขาและศาลาโบราณอยู่ด้านบน รวมทั้งมีเลนส์พิเศษสำหรับปั่นจักรยานเที่ยวชมรอบทะเลสาบ

สายน้ำอันกว้างใหญ่ ทิวทัศน์เขียวขอุ่มและบรรยากาศเงียบสงบคลอเคล้าสายลมเบาๆทำให้ทะเลสาบเฉาหูได้รับความนิยมสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุด...