ชองโดจอน (Jeong Do-jeon: 정도전) นักปกครองที่มีชื่อเสียงแห่งยุคโชซอนผู้วางรากฐานให้ราชวงศ์โชซอนปกครองแผ่นดินเกาหลีกว่า 500 ปี ชองโดจอนเกิดเมื่อปี 1342 บรรพบุรุษรุ่นก่อนๆของเขาเป็นเพียงสามัญชนธรรมดา จนกระทั่งมาถึงบิดาของเขาซึ่งเป็นคนแรกของตระกูลที่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สำเร็จ


ชองโดจอน (Jeong Do-jeon: 정도전)
ภาพ: ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์

ชองโดจอนมีความฉลาดและแนวคิดก้าวหน้ามาตั้งแต่เด็ก ปณิธาณอันแรงกล้าผลักดันให้เขากลายเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุน "อีซองกเย" ปราบดาภิเษกตนเองเป็นกษัตริย์นาม "พระเจ้าแทโจ" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอน ความสัมพันธ์ของทั้งสองเปรียบได้กับจางเหลียงและจักรพรรดิฮั่นเกาจู่

ย้อนกลับไปในช่วงปลายราชวงศ์โครยอ บ้านเมืองเกิดความระส่ำระสาย กษัตริย์ไร้ซึ่งอำนาจที่แท้จริงในการปกครองแผ่นดิน บรรดาขุนนางจึงเริ่มมีแนวคิดในการตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแทน

แม้ชองโดจอนจะเป็นขุนนางที่ได้ชื่อว่าซื่อสัตย์ แต่เขาเฝ้าฝันถึงบ้านเมืองที่มีความก้าวหน้าจึงตัดสินใจร่วมมือกับแม่ทัพอีซองกเยปลด "พระเจ้าคงยัง" (Gongyang of Goryeo: 고려 공양왕) ลงจากบัลลังก์และโค่นล้มขุนนางที่ยังคงภักดีต่อโครยอ แล้วร่วมกันสร้างราชวงศ์โชซอนขึ้นปกครองพร้อมกับดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีคนแรกในยุคโชซอน

ชองโดจอนใช้อำนาจที่มีในการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ ตรากฎหมายใหม่ที่มีความทันสมัยขึ้นมาใช้ ย้ายเมืองหลวงไปยัง "นครฮันยาง" (กรุงโซล) แต่แนวคิดของเขากลับกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งต่อ "องค์ชายอีบังวอน" โอรสของพระเจ้าแทโจซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างราชวงศ์

ไม่ใช่เพียงแค่ชองโดจอนเท่านั้น แต่พระเจ้าแทโจเองก็ตระหนักดีว่าแนวความคิดสุดขั้วและความกระหายอำนาจขององค์ชายอีบังวอนอาจเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อราชวงศ์ ชองโดจอนจึงเป็นผู้นำในการวางแผนสังหารองค์ชายอีบังวอน แต่ความพยายามของเขาล้มเหลวและถูกองค์ชายอีบังวอนสำเร็จโทษในวันที่ 6 ตุลาคม 1398