วัดเอ็นเรียคุจิ (Enryakuji Temple: 延暦寺) วัดพุทธนิยายเทนไดตั้งอยู่บนยอดเขาฮิเอในเมืองโอทสึ จังหวัดชิงะ ครอบคลุมพื้นที่ราว 5,000 เอเคอร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณเมื่อปี 1994 จากองค์การยูเนสโก


วัดเอ็นเรียคุจิ (Enryakuji Temple: 延暦寺)
ภาพ: Japan Me

วัดเอ็นเรียคุจิเป็นวัดสำสนักงานใหญ่ของนิกายเทนได ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นยุคเฮอันเมื่อปี 788 โดย "ภิกษุไซโช" (Saicho) ผู้นำพุทธศาสนานิกายเทนได (นิกายเทียนไถ) จากจีนเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่นภายใต้การสนับสนุนของ "จักรพรรดิคัมมุ" (จักรพรรดิองค์ที่ 50 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น)

ในยุครุ่งเรืองวัดเอ็นเรียคุจิเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลมากของญี่ปุ่น มีสิ่งก่อสร้างกว่า 300 หลัง ภิกษุหลายพันรูปกลายเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่ง แต่ความยิ่งใหญ่ได้สิ้นสุดลงเมื่อ "โอดะ โนบุนากะ" ขุนศึกแห่งยุคเซนโกคุยกพลทำลายวัดลงอย่างราบคาบพร้อมกับสังหารภิกษุเป็นจำนวนมาก

ภายหลังเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ 17 วัดเอ็นเรียคุจิได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ด้วยรูปแบบโครงสร้างที่เกือบจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อาคารบางส่วนถูกย้ายมาจากวัดอื่น โดยจากด้านบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเกียวโตทางตะวันตกและทะเลสาบบิวะทางตะวันออกได้