ปราสาทมารุกาเมะ (Marugame Castle: 丸亀城) ปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาทางตอนใต้ของเมืองมารุกาเมะ จังหวัดคางาวะ รู้จักกันในชื่อ "ปราสาทคาเมยามะ" (Kameyama Castle) ตัวปราสาทตั้งอยู่บนแนวหิน 4 ชั้น สูง 60 เมตร (สูงที่สุดในญี่ปุ่น) ลักษณะคล้ายรูปพัดซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามมาก


ปราสาทมารุกาเมะ (Marugame Castle: 丸亀城)
ภาพ: Rekinabi Sanuki

ปราสาทมารุกาเมะเป็นหนึ่งในสิบสองปราสาทยุคเอโดะที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน สร้างขึ้นครั้งแรกระหว่างปี 1597 - 1602 โดยขุนนางศักดินา "อิโคมะ ชิคามาสะ" (Ikoma Chikamasa) ในตอนแรกตั้งใจจะสร้างเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ แต่ภายหลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนกลายเป็นปราสาท

อย่างไรก็ตาม นโยบายใหม่ของโชกุนที่กำหนดให้แต่ละจังหวัดมีปราสาทได้เพียงแห่งเดียวทำให้ปราสาทมารุกาเมะรื้อถอน ปราสาทถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1660 แต่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้และถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาน ภายหลังมีการบูรณะอีกครั้งโดยยังคงรักษาโครงสร้างแบบเดิมเอาไว้

ปราสาทมารุกาเมะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สวนสาธารณะของปราสาทเป็นจุดชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงมากของภูมิภาค โดยจากด้านบนปราสาทยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเบื้องล่างและมองไปไกลถึงทะเลเซโตะใน...