ศาลเจ้าชิโองามะ (Shiogama Shrine: 鹽竈神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองชิโองามะ จังหวัดมิยางิ ในอดีตเคยเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุ เทพประจำศาลเจ้าได้รับความเคารพศรัทธาในฐานะเทพผู้คุ้มครองนักเดินเรือและสตรีมีครรภ์ให้คลอดได้อย่างปลอดภัย


ศาลเจ้าชิโองามะ (Shiogama Shrine: 鹽竈神社)
ภาพ: Travel to Tohoku

ศาลเจ้าชิโองามะ (ศาลเจ้าชิโอกามะ) ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างเมื่อไหร่ สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,200 ปี เส้นทางสูงชันจากปากทางเข้าศาลเจ้าขึ้นไปด้านบนมีบันไดหินสูงกว่า 200 ขั้น มีอาคารเก่าแก่ 15 หลัง สร้างในสมัยเอโดะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น

ภายในศาลเจ้ามีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคในยุคศักดินา ประวัติศาลเจ้า เอกสารโบราณ เครื่องมือจากอุตสาหกรรมการผลิตเกลือ การประมง อาวุธดาบและชุดเกราะจากยุคเอโดะ

ศาลเจ้าชิโองามะใช้เป็นสถานที่จัดเทศกาลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีการแข่งขันยิงธนูบนหลังม้า (ยาบุซาเมะ) เทศกาลเรือริมอ่าวมัตสึชิมะ บริเวณศาลเจ้ายังมีต้นซากุระกว่า 300 ต้น ซึ่งจะบานในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจึงเป็นจุดชมดอกซากุระที่สำคัญของเมือง