ศาลเจ้าโทคิวะจินจะ (Tokiwa Jinja Shrine: 常磐神社) ศาลเจ้าชินโตในเมืองมิโตะ จังหวัดอิบารากิ ก่อตั้งในปีเมจิที่ 4 (1874) เพื่ออุทิศแด่ "โทกุงาวะ มิซึคุนิ" (Tokugawa Mitsukuni) และ "โชกุนโทกุงาวะ นาริอากิ" (Tokugawa Nariaki) ไดเมียวคนที่ 2 และ 9 ของเมืองมิโตะ


ศาลเจ้าโทคิวะจินจะ (Tokiwa Jinja Shrine: 常磐神社)
ภาพ: Tokyo Lovers

ศาลเจ้าโทคิวะตั้งอยู่ติดกับสวนไคระคุเอ็น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากละครเรื่อง Mito Komon (อีกชื่อของ โทกุงาวะ มิซึคุนิ) ภายในบริเวณวัดมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ปืนใหญ่โบราณ กลองยักษ์และวัตถุโบราณอื่นๆที่ได้รับการยกให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของเมืองมิโตะ