วัดปิ่งหลิง (Bingling Temple: 炳灵寺) วัดพุทธศิลป์โบราณตั้งอยู่บนลำน้ำสาขาของแม่น้ำฮวงโหในมณฑลกานซู่ จุดที่เป็นลำธารไหลผ่าน วัดปิ่งหลิงสร้างในสมัยจิ้นตะวันตก (265-316) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2014 ในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม


วัดปิ่งหลิง (Bingling Temple: 炳灵寺)
ภาพ: China Discovery

วัดปิ่งหลิงอยู่ห่างจากเมืองหลานโจวไปทางตะวันตะวันออกเฉียงใต้ราว 100 กิโลเมตร บริเวณแนวผาสูงกว่า 60 เมตร ถูกเจาะลึกเข้าไปเป็นโพรงถ้ำ 183 แห่ง ภายในมีพระพุทธรูปแกะสลักหลายร้อยองค์ เจดีย์และจิตรกรรมฝาผนังความยาวเกือบ 1 กิโลเมตร

เดิมวัดปิ่งหลิงชื่อ "วัดถังซู่" หมายถึง "วัดถ้ำผี" แต่ความหมายไม่มงคลจึงมีการเปลี่ยนชื่อใหม่วัดหลายครั้งจนกระทั่งมาใช้ชื่อ "วัดปิ่งหลิง" ในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งพ้องเสียงกับคำในภาษาทิเบตที่หมายถึง "วัดถ้ำพระพุทธรูปพันองค์" (Thousand Buddha Caves)

หลายศตวรรษที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหว การกัดเซาะและการปล้นสร้างความเสียหายจนต้องมีการบูรณะ พระศรีอริยเมตไตรยองค์ใหญ่ความสูง 27 เมตร เปรียบเสมือนพระประทาน สร้างในสมัยราชวงศ์ถังและได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2011 ใกล้กันมีพระนอนแกะสลักจากสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ