วัดโฮเน็นอิน (Honen-in Temple: 三仏堂) วัดพุทธเล็กๆท่ามกลางความเงียบสงบบนเชิงเขาในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น วัดโฮเน็นอยู่บริเวณปลายทางของถนนนักปราชญ์ (เส้นทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต เริ่มจากวัดนันเซ็นจิถึงวัดกินคาคุจิ) ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธเจ้าที่ประเสริฐที่สุดของญี่ปุ่นและจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่น


วัดโฮเน็นอิน (Honen-in Temple: 三仏堂)
ภาพ: Nipponderful

วัดโฮเน็นสร้างในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 เดิมเป็นที่พำนักของภิกษุนาม "โฮเน็น" (Honen) ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานิยายโจโด (นิกายสุขาวดี) โดยภายหลังท่านมรณภาพไปแล้วลูกศิษย์ของท่านได้สร้างวิหารขึ้นเพื่อระลึกถึงหลักธรรมคำสอนและใช้เป็นโรงเรียนฝึกตน ต่อจากนั้นจึงเริ่มพัฒนากลายมาเป็นวัด

บรรยากาศในวัดโฮเน็นเป็นการผสมกลมกลืนระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ พื้นที่หลายจุดปกคลุมไปด้วยสีเขียวของมอสและตะไคร่น้ำ เมื่อผ่านประตูเข้าด้านในจะพบเนินทรายสองแห่งที่จะชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดขนาบเส้นทางเดิน วิหารหลักของวัดจะเปิดให้เข้าชมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง ระหว่าง "1-7 เมษายน" (ดอกคามิเลียบาน) และ "1-7 พฤศจิกายน" (ใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี)