ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon: Château de Chillon) ปราสาทโบราณสีน้ำตาลตั้งอยู่บนเกาะหินทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตใช้เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางของเรือที่สัญจรผ่านทะเลสาบเจนีวาและคุมขังนักโทษทางการเมือง


ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon: Château de Chillon)
ภาพ: Gray Line

ชื่อปราสาทชิลยอง (ปราสาทชียง) หมายถึง "ปราสาทที่สร้างบนแท่งหิน" การก่อสร้างคาดว่าน่าจะเริ่มราวศตวรรษที่ 13 โดยใช้เป็นสถานที่ทางการทหารและพัฒนากลายเป็นปราสาท ภายในมีห้องทั้งหมด 25 ห้อง ตกแต่งอย่างหรูหราโดยจำลองตามแบบสถาปัตยกรรมยุคกลาง

ปราสาทชิลยองเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากกว่า 1 แสนคน โดยตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ปราสาทชิลยองเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานโรแมนติกมากมาย