ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku: 五稜郭) ป้อมรูปดาวกระจายห้าแฉกของนินจาล้อมด้วยคูน้ำ ป้อมโกเรียวคาคุตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฮาโกดาเตะ บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานพิเศษในฐานะส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง


ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku: 五稜郭)
ภาพ: Hokkaido Treasure

ป้อมโกเรียวคาคุสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1866 ตามบัญชาของโชกุนในตระกูลโทกุงาวะเพื่อใช้เป็นป้อมปราการสำหรับป้องกันช่องแคบสึงารุ (ช่องแคบระหว่างเกาะฮอนชูกับเกาะฮอกไกโด) จากการรุกรานทางเหนือของชาติตะวันตกโดยเฉพาะกองทหารรัสเซีย

ในปี 1869 ป้อมโกเรียวคาคุถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการสุดท้ายของตระกูลโทกุงาวะในช่วงสงครามโบชิน (การปฏิวัติญี่ปุ่น) โดยการต่อสู้ในครั้งนั้นจบลงด้วยความปราชัยของตระกูลโทกุงาวะต่อกองทัพจักรพรรดิเมจิอันเป็นการสิ้นสุดการปกครองอย่างยาวนานในระบอบโชกุน

ภายหลังสูญเสียความสำคัญทางการทหารไปแล้วป้อมโกเรียวคาคุจึงเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในช่วงทศวรรษที่ 1910 ตรงกลางป้อมเป็นที่ตั้งของสำนักผู้พิพากษาเก่า พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยซากุระนับพันต้นซึ่งจะพร้อมใจกันเบ่งบานจนกลายเป็นสถานที่ชมดอกซากุระยอดนิยมในฤดูใบไม้ผลิ