ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย (Imperial Noble Consort Chunhui: 純惠皇貴妃) สนมเอกตระกูลซูในจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ประสูติเมื่อ 13 มิถุนายน 1713 ไม่ปรากฏพระนามเดิม ถวายตัวเข้าไปเป็นชายาขององค์ชายหงลี่ในรัชสมัยจักรพรรดิยงเจิ้ง


ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย (Imperial Noble Consort Chunhui: 純惠皇貴妃)
ภาพ: Story of Yanxi Palace

ท่านหญิงซูเป็นสตรีชาวฮั่นในกองธงขาวแห่งแปดกองธง ภายหลังองค์ชายหงลี่ครองราชย์เป็นจักรพรรดิเฉียนหลงพระนางได้รับแต่งตั้งเป็นสนมตำแหน่ง "ฉุนเฟย" ให้กำเนิดองค์ชายหย่งจาง (องค์ชายสาม) องค์ชายหย่งหรง (องค์ชายหก) และองค์หญิงเหอเจีย (องค์หญิงสี่)

สนมฉุนได้เลื่อนขั้นเป็นฉุนกุ้ยเฟยก่อนจะสิ้นพระชนม์ในวันที่ 2 มิถุนายน 1760 พระยศหลังสิ้นพระชนม์ "ฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย" ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของมเหสีรองจากฮองเฮา ร่างของพระนางถูกฝังอยู่ที่สุสานหลวงตะวันออกแห่งราชวงศ์ชิงในเมืองจวินฮว่า มณฑลเหอเป่ย