เจดีย์เหล็ก (Iron Pagoda: 鐵塔) เจดีย์โบราณรูปทรงแปดเหลี่ยมแห่ง "วัดอิ้วกว๋อ" ในสวนสาธารณะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไคเฟิง เจดีย์สร้างเมื่อปี 1049 ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ เดิมเป็นเจดีย์ไม้แต่ถูกไฟไหม้จึงมีการสร้างขึ้นใหม่ด้วยอิฐและหิน


เจดีย์เหล็ก (Iron Pagoda: 鐵塔)
ภาพ: Visitourchina

เจดีย์เหล็กมีความสูง 56.88 เมตร มีทั้งหมด 13 ชั้น แม้จะถูกเรียกว่าเจดีย์เหล็กแต่จริงๆแล้วเป็นเจดีย์เคลือบด้วยอิฐและกระเบื้องหลากสีที่มีลายสลักภาพลายนูนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อซึ่งเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นผิวของเจดีย์มีความวาววับคล้ายเหล็ก

ภายในเจดีย์มีบันไดหินวนและช่องระบายให้อากาศถ่ายเท มีภาพจิตรกรรมวรรณกรรมคลาสสิกเรื่อง "ไซอิ๋ว" เสียงกระดิ่งดังกังวานตามแรงลม โดยในอดีตเกิดภัยธรรมชาติหลายครั้งทำให้วัดถูกทำลาย แต่เจดีย์เหล็กแห่งนี้ยังคงตั้งตระหง่านผ่านกาลเวลาหลายร้อยปี