วัดเซียงกว๋อ (Xiangguo Temple) วัดพุทธตั้งอยู่ใจกลางเมืองไคเฟิง สร้างครั้งแรกเมื่อปี 555 สมัยจักรพรรดิเหวินซวนแห่งราชวงศ์เป่ยฉี เดิมเรียกว่า "อารามเจียนกัว" (Jianguo Monastery) แต่เปลี่ยนเป็นวัดเซียงกว๋อ (วัดต้าเซียงกว๋อ) หลังจากสร้างขึ้นใหม่ในสมัยจักรพรรดิถังลุ่ยจงแห่งราชวงศ์ถัง


วัดเซียงกว๋อ (Xiangguo Temple)
ภาพ: China Dragon Tours

วัดเซียงกว๋อซื่อเป็นหนึ่งในสิบวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตวัดเซียงกว๋อเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของจีนนานหลายร้อยปีและมีบทบาทสำคัญในความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา วัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยโดยมีการบูรณะอีกครั้งในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง

ภายในวัดมีวิหารราชาสวรรค์ วิหารมหาวีระ หอพระไตรปิฎกและรูปปั้นอีกกว่า 1,000 องค์ ด้านตะวันออกของวัดเป็นที่ตั้งของหอกลองและหอระฆัง ภายในหอระฆังแขวนระฆังสำริดขนาดใหญ่สูง 2.23 เมตร น้ำหนัก 5 ตัน เสียงที่เกิดจากการตีระฆังจะดังก้องกังวานไปทั่วทั้งเมืองไคเฟิง