ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะ (Old Public Hall of Hakodate Ward: 旧函館区公会堂) อาคารสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลตั้งอยู่ตามความลาดเอียงบนเชิงเขาในสวนโมโตบาชิ เมืองฮาโกดาเตะ มีธรรมชาติของภูเขาเป็นฉากหลัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ


ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะ (Old Public Hall of Hakodate Ward: 旧函館区公会堂)
ภาพ: Good Luck Trip

ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะสร้างเสร็จเมื่อปี 1910 ด้วยงบประมาณ 58,000 เยน โดยสร้างขึ้นแทนที่อาคารหลังเก่าที่พังทลายลงจากเหตุอัคคีภัย โครงสร้างอาคารออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนามว่า "โคนิชิ อาซาจิโระ" (Konishi Asajiro) รองรับการมาเยือนของแขกระดับพิเศษ

ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะมีชื่อเสียงในฐานะที่เคยใช้เป็นที่พำนักของจักรพรรดิไทโชสมัยที่ยังเป็นมกุราชกุมาร ตัวอาคารทาด้วยสีเหลืองตัดกับสีฟ้า ภายในมีเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา จากชั้นบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้าได้