เทียนจินอาย (Tianjin Eye: 天津之眼) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาตั้งคร่อมเหนือสะพานหย่งเล่อกลางแม่น้ำไห่เหอในมหานครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ชิงช้ามีรูปร่างคล้ายดวงตาสมฉายา "ดวงตาแห่งเทียนจิน" สามารถจุผู้โดยสารได้สูงสุด 768 คนต่อชั่วโมง


เทียนจินอาย (Tianjin Eye: 天津之眼)
ภาพ: Trip

เทียนจินอายเป็นชิงช้าสวรรค์เพียงแห่งเดียวในโลกที่สร้างขึ้นบนสะพาน การก่อสร้างเริ่มในปี 2007 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2008 ตัวชิงช้ามีความสูง 120 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 เมตร มีทั้งหมด 48 กระเช้า การหมุนแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง

เทียนจินอายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของมหานครเทียนจิน เรียกว่าถ้ามาเทียนจินแล้วไม่มาเยือนถือว่ามาไม่ถึง เมื่อโดยสารกระเช้าขึ้นไปด้านบนแล้วจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของนครเทียนจินออกไปไกลหลายสิบกิโลเมตร ส่วนในเวลากลางคืนชิงช้าจะส่องสว่างไปด้วยดวงไฟหลากสีสัน