ภูเขาหิมะซีหลิง (Xiling Snow Mountain: 西岭雪山) ภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีในเมืองต้าอี้ มณฑลเสฉวน อยู่ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูไปทางตะวันตกประมาณ 95 กิโลเมตร ได้รับฉายา "เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก" (Oriental Alps) ชื่อภูเขาหิมะซีหลิงหมายถึง "ภูเขาทางทิศตะวันตก" มีที่มาจากกวีบทหนึ่งของท่านตู้ฝู


ภูเขาหิมะซีหลิง (Xiling Snow Mountain: 西岭雪山)
ภาพ: Xichuan Travel Guide

ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นถิ่นอาศัยของแพนด้ายักษ์ มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ราว 375 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 5,346 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่าง 10 ถึง -10 องศาเซลเซียส ได้รับความนิยมมากในฐานะสถานที่เล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีสกีรีสอร์ทคอยต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก