สะพานกว่างจี้ (Guangji Bridge: 广济桥) สะพานโบราณทอดข้ามแม่น้ำหานทางตะวันออกของเมืองฉาวโจว มณฑลกวางตุ้ง สะพานกว่างจี้เป็นหนึ่งในสี่สะพานโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน (อีกสามแห่งได้แก่ สะพานลั่วหยาง, สะพานอันจี้และสะพานหลูโกว)


สะพานกว่างจี้ (Guangji Bridge: 广济桥)
ภาพ: Economy Traveller

สะพานกว่างจี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองฉาวโจว มีอีกชื่อว่า "สะพานเซียงจื่อ" (Xiangzi Bridge: 湘子橋) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1170 ในสมัยราชวงศ์ซ่งโดยใช้เรือขนาดใหญ่จำนวน 86 ลำ เชื่อมต่อกัน แต่ต่อมาสะพานได้รับความและถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง

มีคำกล่าวว่า "หากมาฉาวโจวแล้วไม่ไปสะพานกว่างจี้ ไม่สามารถกล่าวได้ว่ามาถึงฉาวโจวแล้ว"

สะพานกว่างจี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ประกอบด้วยสะพานลอยโป๊ะ สะพานโค้งและสะพานคาน ด้านบนมีศาลาแต่ละจุดมีห้องและศาลาทรงจีน รูปลักษณ์คล้ายมังกรกำลังร่ายรำบนผืนน้ำ ส่วนหนึ่งของสะพานสามารถเปิดเป็นช่องให้เรือสัญจรผ่านไปได้