วัดชิงหลง (Qinglong Temple: 青龙寺) พุทธสถานตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซีอาน มณฑลส่านซี วัดชิงหลงเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนานิกายวัชรยานของจีนและญี่ปุ่น โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกคุ้มครองทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ


วัดชิงหลง (Qinglong Temple: 青龙寺)
ภาพ: Xinhua

วัดชิงหลงสร้างเมื่อปี 582 ในสมัยราชวงศ์สุย เดิมชื่อ "วัดหลิงก่าน" (Linggan Temple: 灵感寺) ภายหลังจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ "วัดชิงหลง" ที่มีความหมายว่า "วัดมังกรเขียว" (Green Dragon Temple) โดยวัดมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมโบราณ พิพิธภัณฑ์และสวนที่สวยงาม

ช่วงกลางสมัยราชวงศ์ถังมีภิกษุจากญี่ปุ่นจำนวนหลายรูปเดินทางมาศึกษาพุทธศาสนาที่วัดชิงหลงทำให้วัดมีความรุ่งเรืองอย่างมาก ทว่าในปี 1086 วัดถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและถูกลืมเลือนไปนานหลายร้อยปี กระทั่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1963

วัดชิงหลงมีประวัติการปลูกซากุระที่ยาวนาน โดยในปี 1986 มีการนำต้นซากุระกว่าสิบสายพันธุ์ (หายาก) จำนวนกว่าพันต้นจากญี่ปุ่นมาปลูกเอาไว้ เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนภายในวัดจะเต็มไปด้วยดอกซากุระที่เบ่งบานส่งกลิ่นหอมบางๆไปทั่วบริเวณวัด