พระสนมอึยบิน ตระกูลซอง (Royal Consort Uibin Seong: 의빈 성씨) สนมเอกในพระเจ้าจองโจ (พระราชาลำดับที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน) สนมอึยบินเป็นบุตรสาวของซองยุนอู (พ่อบ้านของขุนนางชั้นผู้ใหญ่นามว่า "ฮงพงฮัน") ประสูติเมื่อ 6 สิงหาคม 1753 พระนามเดิมว่า "ซองด็อกอิม" (Seong Deok-im: 덕임)


พระสนมอึยบิน ตระกูลซอง (Royal Consort Uibin Seong: 의빈 성씨)
ภาพ: นางในหัวใจแกร่ง

พระนางอึยบินเข้าวังตั้งแต่สิบขวบโดยเป็นนางในตำหนัก "พระนางฮเยกยอง" (พระราชมารดาของพระเจ้าจองโจ) พระนางได้รับการแต่งตั้งเป็นซังกุงถวายตัวแด่พระเจ้าจองโจในปี 1782 และให้กำเนิดโอรสซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทนามว่า "เจ้าชายรัชทายาทมุนฮโย" (Crown Prince Munhyo)

วันที่ 20 มีนาคม 1784 สนมอึยบินให้กำเนิดพระธิดาแต่ทารกเสียชีวิตทันทีหลังคลอด ต่อมาเจ้าชายรัชทายาทมุนฮโยสิ้นพระชนม์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 1786 สร้างความสะเทือนพระทัยอย่างสุดซึ้งและในวันที่ 4 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน พระสนมอึยบินสิ้นพระชนม์ขณะตั้งครรภ์ที่ 3 ด้วยพระชนมายุเพียง 33 พรรษา