ปราสาททาเคดะ (Takeda Castle: 竹田城跡) ซากอารยธรรมปราสาทที่หลงเหลือจากการทำลายบนยอดเขาในเมืองอาซาโนะ ทางตอนเหนือของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น ปราสาททาเคดะตั้งอยู่ที่ความสูง 353 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ได้รับการขนานนามว่า "มาชูปิกชูแห่งญี่ปุ่น" (มาชูปิกชู)


ปราสาททาเคดะ (Takeda Castle: 竹田城跡)
ภาพ: Asano City

ปราสาททาเคดะสร้างเมื่อปี 1411 มีการผลัดเปลี่ยนผู้ครอบครองหลายครั้งกระทั่งถูกทิ้งร้างหลังสงครามเซกิงาฮาระจบลง แม้ปราสาทจะได้รับการบูรณะใหม่ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 แต่ถูกทำลายลงเหลือเพียงแนวกำแพงหินของปราสาทที่ยังคงได้รับการอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี

เวลาที่ดีที่สุดของการชมปราสาทอยู่ในช่วงเช้าเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน (6:00 น. - 6:30 น.) เนื่องจากมีทะเลหมอกทำให้ดูเหมือนปราสาทกำลังลอยอยู่จึงเรียกว่า "ปราสาทลอยฟ้า" โดยสามารถมองเห็นวิวที่สวยที่สุดจากสวนสาธารณะบนเนินเขาฝั่งตรงข้ามปราสาทซึ่งอยู่ไกลออกไป