พระเจ้าจองโจ (Jeongjo of Joseon: 조선 정조) พระราชาลำดับที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน พระเจ้าจองโจเป็นโอรสองค์ที่สองของ "องค์ชายรัชทายาทซาโด" กับ "พระนางฮเยกย็อง" (ตระกูลฮง แห่งพยองซาน) พระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 1752 พระนามเดิมว่า "อีซาน" (Yi San: 이산)


พระเจ้าจองโจแห่งโชซอน (Jeongjo of Joseon: 조선 정조)
ภาพ: The Red Sleeve

เนื่องด้วยสถานะ "บุตรของนักโทษ" องค์ชายอีซานจึงต้องกลายเป็นโอรสบุญธรรมขององค์ชายรัชทายาทฮโยจัง (พี่ชายขององค์ชายรัชทายาทซาโด) ตามพระประสงค์ของพระเจ้ายองโจ (พระราชาลำดับที่ 21 แห่งโชซอน) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อต้านจากการที่องค์ชายอีซานเป็นทายาทของเจ้าชายรัชทายาทซาโด

ในปี 1775 องค์ชายรัชทายาทฮโยจังสิ้นพระชนม์ พระเจ้ายองโจผู้มีศักดิ์เป็นปู่จึงแต่งตั้งองค์ชายอีซานเป็นรัชทายาทและทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการ ท่ามกลางความขัดแย้งของขุนนางที่แตกออกเป็นฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน แต่หลังจากพระเจ้ายองโจสวรรคตในปี 1776 องค์ชายอีซานก็ได้ขึ้นเป็นพระราชาแห่งโชซอน

ว่ากันว่าในวันที่พระเจ้าจองโจขึ้นนั่งบนบัลลังก์ พระองค์มองดูเหล่าขุนนางทุกคนแล้วกล่าวอย่างภูมิใจว่า "ข้าพเจ้าเป็นบุตรขององค์ชายรัชทายาทซาโดผู้ล่วงลับ" ประโยคนี้ทำให้ขุนนางที่สนับสนุนให้มีการลงโทษองค์ชายรัชทายาทเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันที

พระเจ้าจองโจได้ชื่อว่าเป็นพระราชาผู้เที่ยงธรรม ปรีชาสามารถและอุทิศตัวเพื่อบ้านเมือง ภายหลังขึ้นครองราชย์แล้วพระองค์ยังคงสานต่องานที่ปู่เริ่มต้นเอาไว้ด้วยการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นข้าราชการโดยไม่สนสถานะทางสังคมทำให้อาณาจักรโชซอนเกิดการพัฒนาด้านวัฒนธรรมสมัยนิยม

ในด้านความกตัญญู พระเจ้าจองโจใช้อำนาจของพระองค์ในการล้างมลทินให้พระบิดาที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมจนต้องโทษประหารและยกสถานะของพระมารดาให้สูงขึ้นเทียบเท่าตำแหน่งพระพันปี รวมทั้งสั่งให้สร้างป้อมฮวาซองเพื่อปกป้องสุสานของพระบิดาเอาไว้

พระเจ้าจองโจสวรรคตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 1800 มีการคาดเดาถึงสาเหตุการสวรรคตแต่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้จนถึงทุกวันนี้ บ้างว่าพระองค์ทรงงานหนักจวบจนวินาทีสุดท้าย พระศพของพระเจ้าจองโจถูกฝังไว้กับพระมเหสีฮโยอึยในสุสานยุงกอนลึง เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี

ภายหลังสิ้นพระเจ้าจองโจ "องค์ชายอีกง" โอรสองค์ที่สองของพระเจ้าจองโจขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซุนโจด้วยพระชนม์เพียง 10 ชันษา ทว่าอำนาจของพระราชาแห่งโชซอนเริ่มเสื่อม กลายเป็นการแย่งชิงความยิ่งใหญ่ระหว่างตระกูลคิมและตระกูลโจ สิ่งที่พระเจ้าจองโจสร้างเอาไว้ไม่ได้รับการสานต่อและราชวงศ์โชซอนก็เริ่มนับถอยหลังสู่การล่มสลาย...