แพนโดร่า (Pandora) สตรีนางแรกบนโลกมนุษย์ตามตำนานเทพนิยายกรีกโบราณ แพนโดร่าเป็นมนุษย์ที่เกิดจากการสรรค์สร้างของเหล่าทวยเทพ (เทพซุส, ฮีฟีสทัส, เทพีอธีนา, เทพีอโฟรไดท์และเทพเฮอร์มีส) นามของนางมีความหมายว่า "ของขวัญทั้งมวล" โดยนอกจากรูปโฉมที่งดงามแล้วภายในตัวนางยังเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ถูกใส่เอาไว้


Pandora แพนโดร่า ตำนานกล่องแห่งความชั่วร้าย
ภาพ: Grace Dow

แพนโดร่าถูกส่งลงมายังโลกเพื่อเป็นการลงโทษมนุษย์ที่เริ่มแข็งข้อต่อทวยเทพ นางได้รับกล่องปิดผนึกจาก "เทพซุส" เวลาต่อมารู้จักกันชื่อ "กล่องแพนโดร่า" (Pandora’s Box) โดยมีการกำชับเอาไว้ว่าห้ามเปิดกล่องเป็นอันขาด แพนโดร่าแต่งงานกับ "เอพิมีเทียส" เทพไททันเบาปัญญา (น้องชายฝาแฝดของโพรมีเทียส) แล้วสืบทอดขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกไป

ทว่ายิ่งนานวันความอยากรู้อยากเห็นของแพนโดร่ายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นางตัดสินใจเปิดกล่องผนึกทำให้ความชั่วร้ายที่ถูกเก็บอยู่ภายในกล่องไหลทะลักออกมาบนโลกมนุษย์ แพนโดร่าตกใจจึงรีบปิดกล่องทำให้ "ความสิ้นหวัง" ไม่ทันได้ออกมา มนุษย์จึงยังดำรงอยู่โดยมีความหวัง

แต่ความชั่วร้ายที่ไหลออกมาแล้วนั้นส่งผลให้มนุษย์มีจิตใจโสมมและหันมาฆ่าฟันทำร้ายกันเอง โลกมนุษย์เข้าสู่ยุคมืดที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย สุดท้ายทวยเทพจึงบันดาลให้เกิดน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ ผลาญชีวิตมนุษย์ผู้มีจิตใจชั่วร้ายไปจนสิ้น เหลือเอาไว้เพียงมนุษย์ที่มีจิตใจดีดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปโดยยังคงมีความชั่วร้ายแฝงอยู่ในจิตใจ