วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple: 와우정사) วัดพุทธนิพพานตั้งอยู่ใจกลางหุบเขายอนฮวาซันในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี บรรยากาศวัดล้อมรอบไปด้วยยอดเขาที่มีความสวยงาม 48 ยอด ภายในวัดมีเจดีย์หิน รูปปั้นสิบสองนักษัตรและพระพุทธรูปกว่า 3,000 องค์


วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple: 와우정사)
ภาพ: Visit Korea

วัดวาวูจองซาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1970 โดยภิกษุพลัดถิ่นในช่วงสงครามเกาหลีเพื่ออธิฐานให้เกิดการรวมตัวกันของคาบสมุทรเกาหลีและเป็นสำนักงานใหญ่ของนิกายนิพพานแห่งเกาหลี ในวิหารหลักประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่แกะสลักมาจากไม้สนจีนที่อัญเชิญมาจากประเทศอินโดนีเซีย

บริเวณด้านหน้าวัดมีเศียรพระพุทธรูปไม้สีทองอร่ามอยู่บนกองหินกลางแจ้งใกล้สระน้ำ ได้รับการบันทึกสถิติโดยกินเนสส์บุ๊คว่าเป็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 8 เมตร รวมทั้งระฆังสีทองน้ำหนัก 12 ตัว ซึ่งถูกใช้ตีในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิคกรุงโซลเมื่อปี 1988