วัดไดคะคุจิ (Daikakuji Temple: 大覚寺) วัดพุทธนิกายชินงอนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต วัดไดคะคุจิมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหลายเหตุการณ์ ปรากฏอยู่ในนิยายเรื่อง "ตำนานเก็นจิ" (นิยายเรื่องแรกในวรรณกรรมญี่ปุ่น) และมักใช้ถ่ายทำภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์


วัดไดคะคุจิ (Daikakuji Temple: 大覚寺)
ภาพ: 大覚寺

วัดไดคะคุจิ (ไดกากุจิ) สร้างในช่วงต้นทศวรรษที่ 800 เพื่อใช้เป็นพระราชวังเดี่ยวของจักรพรรดิซากะ (จักรพรรดิองค์ที่ 52 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น) ผู้ชื่นชอบการใช้เวลาในพื้นที่อันเงียบสงบของเกียวโต สามสิบปีหลังการสวรรคตของจักรพรรดิซากะพระราชวังจึงเปลี่ยนสถานะกลายเป็นวัด

จักรพรรดิญี่ปุ่นที่สละราชสมบัติแล้วหลายองค์ใช้วัดไดคะคุจิเป็นที่ประทับ ภายในบริเวณวัดมีอาคารหลายหลังที่เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินไม้ยกระดับมีหลังคาปกคลุม มีเจดีย์สีแดงสองชั้นชื่อว่า "เจดีย์ชินเงียว" สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 1,150 ปี ในการคัดลอกหัวใจพระสูตรของจักรพรรดิซากะ

วิหารหัวใจพระสูตรทรงแปดเหลี่ยมเป็นสถานที่เก็บรักษาบทคัดลอกหัวใจพระสูตรซึ่งเขียนโดยจักรพรรดิซากะตามคำชี้แนะของ "ภิกษุโคโบ ไดชิ" เพื่อขอพรให้โรคระบาดหายไป โดยบทคัดลอกพระสูตรจะถูกนำออกมาจัดแสดงต่อสาธารณชนทุกๆ 60 ปี

สระน้ำขนาดใหญ่ชื่อว่า "โอซาวะ" อายุกว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบในกิจกรรมสันทนาการสำหรับพระราชวังเดี่ยว สระโอซาวะเป็นตัวอย่างของสวนสไตล์ชินเด็นที่เก่าแก่ที่สุดและยังหลงเหลืออยู่ ว่ากันว่าสระโอซาวะเป็นหนึ่งในสามจุดชมพระจันทร์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น