ศาลาเจ้าแม่กวนอิม (Guanyin Pavilion:观音阁) ศาลาโบราณตั้งตระหง่านอย่างมั่นคงบนก้อนหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำแยงซีในเมืองเอ้อโจว มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 300 เมตร สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ซ่งและสร้างใหม่อีกครั้งในสมัยราชวงศ์หยวน


ศาลาเจ้าแม่กวนอิม (Guanyin Pavilion:观音阁)
ภาพ: Scoopnest

ศาลาเจ้าแม่กวนอิมเป็นการผสมผสานความศรัทธาระหว่าง ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อและพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน ศาลามีความยาว 24 เมตร กว้าง 10 เมตร สูง 14 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตก รูปร่างคล้ายเรือโดยมีแนวกำแพงที่แข็งแรงมากเพื่อลดแรงปะทะของกระแสน้ำ ผ่านการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

แม้จะผ่านระยะยาวเวลานานกว่า 700 ปี แต่ศาลาเจ้าแม่กวนอิมยังคงอดทนต่อการกัดเซาะ กระแสน้ำอันเชี่ยวกรากและอุทกภัยร้ายแรงมาได้เสมอ โดยผู้ดูแลกล่าวว่าหากน้ำไม่ท่วมสูงจนมิดหลังคาก็ไม่มีปัญหาน่ากังวล ส่วนการชมศาลาเจ้าแม่กวนอิมทำได้เพียงดูอยู่ห่างๆจากชายฝั่งเท่านั้น