ภูเขาเจดีย์ขาว (White Pagoda Mountain: 白塔山) ภูเขาสูงทางตอนเหนือของแม่น้ำเหลืองในเมืองหลานโจว มณฑลกานซู่ บนเขามีโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหลานโจว ส่วนด้านล่างเป็นอุทยานสวนเจดีย์ขาวที่เปิดเป็นสวนสาธารณะ


ภูเขาเจดีย์ขาว (White Pagoda Mountain: 白塔山)
ภาพ: China & Asia Cultural Travel

ภูเขาเจดีย์ขาวเป็นปราการธรรมชาติของเมืองหลานโจวมาตั้งแต่อดีต บนเขามี "วัดเจดีย์ขาว" (White Pagoda Temple) โบราณสถานสร้างในสมัยราชวงศ์หยวนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ลามะจากทิเบต

ภายในวัดมีเจดีย์ขาวเจ็ดชั้นทรงแปดเหลี่ยมสูง 17 เมตร มีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตเจงกิสข่านได้นิมนต์ลามะที่มีความรู้สูงจากทิเบตมาเผยแพร่พระธรรมที่มองโกล แต่ระหว่างท่านเดินทางลามะเกิดอาพาธและมรณะภาพลงที่หลานโจว

เมื่อเป็นเช่นนั้นเจงกิสข่านจึงมีบัญชาให้สร้างวัดขึ้นบนเขาเพื่อรำลึกถึงลามะ โดยชาวบ้านได้เรียกวัดแห่งนี้ว่า "วัดเจดีย์ขาว" ส่วนองค์เจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้รับบูรณะใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง