หอเยว่หยาง (Yueyang Tower: 岳阳楼) สถาปัตยกรรมโบราณตั้งอยู่ใกล้ประตูทางตะวันตกของกำแพงเมืองริมชายฝั่งทะเลสาบต้งถิง เมืองเยว่หยาง มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หอเยว่หยางมี 3 ชั้น สูง 21.35 เมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ


หอเยว่หยาง (Yueyang Tower: 岳阳楼)
ภาพ: 新華網

หอเยว่หยางเป็นหนึ่งในสามหอแดนกังหนำ (เจียงหนาน) สร้างในสมัยสามก๊กเพื่อใช้เป็นหอสำหรับฝึกกองทหารทางน้ำ หอเยว่หยางผ่านการบูรณะหลายครั้ง โครงสร้างปัจจุบันเกิดจากการบูรณะเมื่อปี 1867 ในสมัยราชวงศ์ชิงโดยเป็นหอเพียงแห่งเดียวที่ยังคงรักษาโครงสร้างไม้เอาไว้

ภายในหอแต่ละชั้นจัดแสดงโคลงกลอนของกวีที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีน หลังคาปูกระเบื้องเคลือบสีเหลืองชายคายกสูงเหมือนหมวกนายพลในยุคโบราณ กล่าวกันว่ารูปทรงของหลังคาออกแบบมาให้มีรูปทรงคล้ายหมวกเพื่อระลึกถึง "โลซก" เสนาธิการแห่งง่อก๊กในยุคสามก๊ก