เจดีย์ลิ่วเหอ (Liuhe Pagoda: 六和塔) เจดีย์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเยว่หลุนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 970 โดยผู้ปกครองอาณาจักรอู๋เยว่ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่หางโจว แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามปี 1121 และถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดในปี 1165 สมัยราชวงศ์ซ่งใต้


เจดีย์ลิ่วเหอ (Liuhe Pagoda: 六和塔)
ภาพ: China Dragon Tours

เจดีย์ลิ่วเหอเป็นหนึ่งในสามเจดีย์ที่มีชื่อเสียงของหางโจว เจดีย์มีรูปทรงแปดเหลี่ยมหันหน้าไปทางแม่น้ำเฉียนถัง โครงสร้างเป็นอิฐและไม้ สูง 59.89 เมตร ภายนอกดูเหมือนมี 13 ชั้น แต่โครงสร้างจริงมีเพียง 7 ชั้น ด้านในมีทางเดินและบันไดเวียนให้ขึ้นไปที่ชั้นบนสุด

ทิวทัศน์แม่น้ำเฉียนถังที่มองลงมาจากชั้นบนของเจดีย์มีความวิจิตรงดงามมากทำให้เจดีย์ลิ่วเหอกลายเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมแม่น้ำเฉียนถัง

เจดีย์ลิ่วเหอทำหน้าที่ประภาคารริมแม่น้ำเฉียนถัง ชื่อของเจดีย์หมายถึง "เจดีย์หกประสาน" (Six Harmonies Pagoda) มีที่มาจากศาสนพิธีทั้งหกประการทางพุทธศาสนา กล่าวกันว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้กระแสน้ำที่รุนแรงของแม่น้ำเฉียนถังสงบลงจะได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย