สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Mausoleum of Emperor Tu Duc: Lăng Tự Đức) อนุสรณ์สถานสุสานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในเมืองเว้ จักรพรรดิตือดึ๊กออกแบบสุสานแห่งนี้ด้วยองค์เองโดยมีส่วนที่เป็นวัดและสุสานด้านในสุดซึ่งล้อมด้วยกำแพง 2 ชั้น แต่สถานที่ฝังร่างจริงๆของจักรพรรดิตือดึ๊กอยู่ที่อื่นในเมืองเว้เพื่อความปลอดภัย


สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Mausoleum of Emperor Tu Duc: Lăng Tự Đức)
ภาพ: BẢO TÀNG CỔ VẬT CUNG ĐÌNH HUẾ

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊กสร้างเมื่อปี 1864-1867 บริเวณกว้างขวางของอุทยานสุสานชั้นนอกเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นธรรมชาติ ทะเลสาบและพันธุ์ไม้ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้ตำหนักไม้เก่า จักรพรรดิดึ๊กโปรดปราณและใช้เป็นพระราชวังรองสำหรับพักผ่อนเขียนบทกวีร่วมกับเหล่าสนมในช่วงบั้นปลาย

แม้จะใช้งบประมาณมหาศาลในการสร้างจนเกิดแผนรัฐประหาร แต่สุสานแห่งนี้เป็นเพียงอนุสรณ์สถาน ไม่ใช่สุสานที่แท้จริงของจักรพรรดิตือดึ๊กแต่อย่างใด แรงงานกว่าสองร้อยคนที่เกณฑ์มาสร้างถูกตัดศีรษะ จนถึงทุกวันนี้สถานที่ฝังร่างจริงของจักรพรรดิตือดึ๊ก (พร้อมด้วยสมบัติมหาศาล) ยังคงเป็นความลับ

จักรพรรดิตือดึ๊ก (Emperor Tự Đức) จักรพรรดิในราชวงศ์เหงียนของเวียดนามที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็นเวลา 36 ปี จักรพรรดิตือดึ๊กจะมีสนมกว่า 100 คน แต่ไม่สามารถให้กำเนิดทายาทได้ (อาจเป็นหมันจากไข้ทรพิษ) ภายหลังสวรรคตไม่นานเวียดนามเสียเอกราชแก่กองทัพฝรั่งเศสจึงถือว่าพระองค์เป็นจักรพรรดิเวียดนามองค์สุดท้ายที่ปกครองเวียดนามในฐานะรัฐเอกราช