หมู่บ้านไอโนะคุระ (Ainokura Village: 相倉合掌造り集落) หมู่บ้านโบราณสไตล์กัชโชสึคุริ หมู่บ้านไอโนะคุระตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาโกะคายามะ จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น แม้จะผ่านเวลาเนิ่นนาน แต่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังคงรักษารูปแบบเหมือนเช่นในอดีตเอาไว้


หมู่บ้านไอโนะคุระ (Ainokura Village: 相倉合掌造り集落)
ภาพ: KosuBlog

ภายในหมู่บ้านไอโนะคุระ (หมู่บ้านอาอิโนะคุระ) มีบ้านโบราณสไตล์กัชโชสึคุริอยู่ 20 หลัง โดยบ้านส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคล แต่มีบางหลังดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ร้านอาหารและที่พัก (คล้ายหมู่บ้านชิราคาวาโกะ)

บรรยากาศในหมู่บ้านค่อนข้างเงียบสงบตามแบบฉบับบ้านโบราณ สะท้อนถึงการผสมผสานสถาปัตยกรรมเข้ากับธรรมชาติที่โอบล้อมเอาไว้ได้อย่างลงตัว ทัศนียภาพที่ปรากฏชวนให้นึกย้อนกลับไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ลืมชีวิตที่วุ่นวายในเมืองใหญ่

แม้จะอยู่ในหุบเขาอันห่างไกลแต่สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง บ้านส่วนใหญ่มีอายุราว 100-200 ปี แต่ที่เก่าแก่ที่สุดว่ากันว่ามีอายุกว่า 400 ปี เอกลักษณ์หลังคาสไตล์กัชโชสึคุริที่มีความเอียงประมาณ 60 องศา ช่วยให้หิมะไหลลงจากหลังคาได้ง่าย โดยจะมีการมุงหลังคาใหม่ทุก 15-20 ปี

หมู่บ้านไอโนะคุระถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ เขตอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ของชาติ รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับหมู่บ้านโองิมาจิและหมู่บ้านสึงานุมะในปี 1995 จากองค์การยูเนสโก