วัดโบมุนซา (Bomunsa Temple: 보문사 강화) พุทธสถานบนเนินเขาของเกาะซอกโม เขตคังฮวา เมืองอินชอน วัดโบมุนซาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 635 ในรัชสมัยพระนางซ็อนด๊อกแห่งชิลลา


วัดโบมุนซา (Bomunsa Temple: 보문사 강화)
ภาพ: Visit Korea

วัดโบมุนซาเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาทางพุทธศาสนาที่สำคัญบนเกาะซอกโม ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่หันหน้าไปทางทะเล พระพุทธรูปหินสีโม่หลายร้อยองค์และต้นไม้อายุหลายร้อยปีส่งกลิ่นหอมไปทั่วลาน

บริเวณด้านหลังวัดมีถ้ำธรรมชาติที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือทะเลตะวันตกที่ได้รับความนิยมซึ่งเคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์หลายเรื่อง