น้ำตกโอโตนาชิ (Otonashi Waterfall: 音無の滝) น้ำตกขนาดเล็กในเมืองโอฮาระ น้ำตกโอโตนาชิตั้งอยู่ในป่าเขตชานเมือง ใกล้วัดซันเซนอินโดยใช้เวลาเดินทางจากวัดประมาณ 10-15 นาที


น้ำตกโอโตนาชิ (Otonashi Waterfall: 音無の滝)
ภาพ: 京都を歩くアルバム - ココログ

น้ำตกโอโตนาชิมีความสูงเพียง 10 เมตร รูปร่างแปลกตา สายน้ำขนาดเล็กที่ไหลลงมาผ่านโขดหินเป็นแนวลาดเอียงจะช่วยลดแรงกระแทกทำให้ไม่ส่งเสียงดัง กลายเป็นที่มาของชื่อ "น้ำตกไร้เสียง" (Soundless Waterfall)

ตำนานกล่าวว่าเสียงแผ่วเบาของน้ำตกโอโตนาชิจะถูกกลบด้วยเสียงสวดมนต์จากวัดซันเซนอินทำให้ไม่ได้ยินเสียงของน้ำตก บ้างว่าภิกษุเอนนินสวดมนต์สะกดเสียงเอาไว้