ปราสาทโคมิเนะ (Komine Castle: 小峰城) ปราสาทโบราณสถานแห่งชาติในเมืองชิราคาวะ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทโคมิเนะเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่โด่งดังที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ (อีกสองแห่งได้แก่ ปราสาทโมริโอกะและปราสาทสึรุงะ)


ปราสาทชิราคาวะ โคมิเนะ (Shirakawa Komine Castle: 白河小峰城)
ภาพ: Patrick Vierthaler

ปราสาทโคมิเนะตั้งอยู่บนเนินเขาที่ยาวและแคบของแม่น้ำอาบุคุมะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวป้องกันตามธรรมชาติ เรียกอีกชื่อว่า "ปราสาทชิราคาวะ โคมิเนะ" (Shirakawa Komine Castle: 白河小峰城) สร้างเมื่อปี 1340 ในอดีตใช้เป็นฐานที่มั่นของตระกูลอาเบะ ไดเมียวแห่งเขตชิราคาวะ

ปราสาทโคมิเนะได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโบชิน (การฟื้นฟูเมจิ) แต่ได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยอ้างอิงจากพิมพ์เขียวในช่วงปลายสมัยเอโดะเพื่อให้ได้โครงสร้างปราสาทในรูปแบบเดิมและเป็นสัญลักษณ์ของชิราคาวะมาจนถึงปัจจุบัน