ศาลเจ้าอาซากุสะ (Asakusa Shrine: 浅草神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ทางตะวันออกติดกับวัดเซ็นโซจิในย่านอาซากุสะ กรุงโตเกียว ศาลเจ้าอาซากุสะเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลซันจะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรมในปี 1951


ศาลเจ้าอาซากุสะ (Asakusa Shrine: 浅草神社)
ภาพ: 浅草神社

ศาลเจ้าอาซากุสะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณ "ฮาจิโนะ นาคาโมโตะ" (Hajino Nakatomo), "ฮิโนคุมะ ฮามานาริ" (Hinokuma Hamanari) และ "ฮิโนคุมะ ทาเคนาริ" (Hinokuma Takenari) บุคคลทั้งสามมีส่วนสำคัญในการสร้างวัดเซ็นโซจิขึ้นมา

ตำนานเล่าว่าสองพี่น้องฮิโนคุมะออกหาปลาที่แม่น้ำซูมิดะและพบกับเจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กติดแหขึ้นมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 628 เมื่อนาคาโมโตะซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านรู้เรื่องจึงเข้าไปหาสองพี่น้องและกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวัดเซ็นโซจิที่มีชื่อเสียงโด่งดัง...