ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ (Erhai Lake: 洱海) ทะเลสาบใหญ่ทางตะวันออกของเมืองต้าหลี่ที่ความสูง 1972 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับสองของมณฑลยูนนาน (รองจากทะเลสาบเตียนฉือ)


ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ (Erhai Lake: 洱海)
ภาพ: 云桥网

น้ำในทะเลสาบเอ๋อร์ไห่มีความใสสะอาดมากจนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายและทิวทัศน์ใต้น้ำจนได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกแห่งที่ราบสูง" (Pearl of Plateau)

ในวันฟ้าโปร่ง ยามเมื่อลมพัดถูกผิวทะเลสาบจนเกิดคลื่นจะมองเห็นประกายแสงระยิบระยับปรากฏอยู่บนผิวน้ำ

ชาวพื้นเมืองถือว่าทะเลสาบเอ๋อร์ไห่เป็นทะเลสาบแม่ ขนาดครอบคลุมพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือถึงใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร และจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร

ชื่อทะเลสาบเอ๋อไห่หมายถึง "ทะเลรูปหู" ตามรูปร่างที่คล้ายใบหูของมนุษย์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเรือโดยสารเพื่อชมความงามของทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ได้อย่างใกล้ชิด...