จักรพรรดินีอูลาน่ารา (Empress Nara: 繼皇后烏拉那拉氏) จักรพรรดินีตระกูลน่าราในจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง พระนางอูลาน่าราเป็นบุตรสาวแม่ทัพในกองธงขลิบเหลือง ประสูติเมื่อ 11 มีนาคม 1718 เข้าวังอภิเษกเป็นชายารองขององค์ชายหงลี่ในรัชศกยงเจิ้ง


จักรพรรดินีอูลาน่ารา (Empress Nara: 繼皇后烏拉那拉氏)
ภาพ: เล่ห์รักตําหนักเหยียนสี่

กล่าวกันว่า "พระนางอูลาน่ารา" หรือ "จักรพรรดินีจี้" (จี้ฮองเฮา) ได้ชื่อว่าเป็นสตรีผู้มีจิตใจเมตตาจึงเป็นที่รักใคร่โปรดปราณขององค์ชายหงลี่ เมื่อองค์ชายหงลี่ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเฉียนหลง พระองค์แต่งตั้งพระนางเป็นสนมเสียนเฟย เสียนกุ้ยเฟยและเสียนหวงกุ้ยเฟย (ตามลำดับ)

ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของจักรพรรดินีเสี้ยวเสียนฉุน (จักรพรรดินีองค์แรกในจักรพรรดิเฉียนหลง) เสียนหวงกุ้ยเฟยได้รับการแต่งตั้งเป็นจักรพรรดินีองค์ที่สองในปี 1750 ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของวังหลังทั้งหก

บันทึกทางประวัติศาสตร์มีข้อมูลของพระนางเพียงเล็กน้อย มีการตั้งข้อสงสัยว่าจักรพรรดิเฉียนหลงทำลายบันทึกและรูปภาพทั้งหมดของพระนางอันเกิดจากความผิด แม้พระนางจะไม่ถูกปลดจากตำแหน่ง แต่ต้องสูญเสียอำนาจหัวหน้าวังหลังและเหลือนางกำนัลรับใช้เพียงสองคน

อนึ่ง การที่พระนางเป็นคนรักความสงบแต่กลับต้องมาดูแลวังหลังที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของเหล่าสนมนางในจึงได้รับแรงกดดันอย่างหนัก ประกอบกับการที่ต้องสูญเสียครอบครัวที่เหลืออยู่ทำให้พระนางเริ่มมีอาการคล้ายคนเสียสติ

มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพระนางอูลาน่ารารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่จักรพรรดิเฉียนหลงจะแต่งตั้งหลิงกุ้ยเฟยเป็นหวงกุ้ยเฟย พระนางจึงตัดปอยผมเพื่อแสดงความคัดค้าน ทว่าธรรมเนียมการตัดผมของชาวแมนจูจะกระทำเพื่อไว้ทุกข์ให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวเท่านั้น

การกระทำของพระนางถือเป็นความผิดร้ายแรงเปรียบเสมือนการสาปแช่งพระมารดาของจักรพรรดิเฉียนหลงซึ่งยังมีพระชนม์ชีพอยู่ พระนางจึงถูกลงโทษด้วยการยึดอำนาจคืน แต่ยังให้อยู่ในตำแหน่งจักรพรรดินีต่อไปจนสิ้นพระชนม์อย่างโดดเดี่ยวเมื่อ 19 สิงหาคม 1766