เกาะฟุคุอุระ (Fukuura Island: 福浦島) เกาะพฤกษาศาสตร์ธรรมชาติตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวมัตสึชิมะ เมืองมัตสึชิมะ จังหวัดมิยางิ มีสะพานไม้สีแดงยาว 252 เมตร เชื่อมระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่โดยมีค่าผ่านทาง 200 เยน


เกาะฟุคุอุระ (Fukuura Island: 福浦島)
ภาพ: トラベルjp

เกาะฟุคุอุระปกคลุมไปด้วยแมกไม้เขียวขจีกว่าร้อยสายพันธุ์ สะพานทางเชื่อมเคยได้รับความเสียหายจากซึนามิเมื่อปี 2011 แต่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

เกาะฟุคุอุระเป็นหนึ่งในเกาะที่มีต้นสนเพียงไม่กี่แห่งของอ่าวมัตสึชิมะที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ แม้บนเกาะจะไม่มีอะไรมากนักนอกจากต้นไม้และทิวทัศน์อ่าว แต่การเดิมไปตามเส้นทางอันร่มรื่นบนเกาะช่วยสร้างความเพลิดเพลินได้อย่างดี