วัดคึมซอนซา (Geumseonsa Temple: 금선사) วัดพุทธนิกายโชเกตั้งอยู่บนเชิงเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ในเขตอุทยานแห่งชาติบุคซันซาน ด้านหลังบลูเฮาส์ (ทำเนียบประธานาธิบดี) และพระราชวังคยองบกในกรุงโซล


วัดคึมซอนซา (Geumseonsa Temple: 금선사)
ภาพ: Visit Korea

วัดคึมซอนซาโอบล้อมด้วยธรรมชาติเขียวขจี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1405 โดยวัดได้รับการบูรณะในปี 1995 หลังจากถูกทำลายในช่วงการยึดครองของญี่ปุ่นและต่อมาได้รับการกำหนดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้

แม้จะอยู่ท่ามกลางมหานครแต่บรรยากาศภายในวัดกลับสงบอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อผ่านพ้นประตูทางเข้าวัดจะพบต้นสนอายุกว่า 200 ปี ตามด้วยบันได 108 ขั้น สุดท้ายจึงได้พบวิหารซึ่งด้านในประดิษฐานพระประทานของวัดที่งดงามมาก

วัดคึมซอนซาเปิดให้ผู้มาเยือน (ทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ) ได้เข้าพักค้างคืนโดยต้องปฏิบัติโปรแกรมที่วัดกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดเหมือนการเข้ามาปฏิบัติธรรมตามวิถีพุทธเพื่อขัดเกลาและยกระดับจิตใจ...