ภูเขาโอโซเระ (Mount Osore: Osorezan: 恐山) ดินแดนแห่งศรัทธาและความลี้ลับใจกลางคาบสมุทรชิโมคิตะในจังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาโอโซเระได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของญี่ปุ่นร่วมกับภูเขาฮิเอและภูเขาโคยะ


ภูเขาโอโซเระ (Mount Osore: Osorezan: 恐山)
ภาพ: Amazing Aomori

ชื่อภูเขาโอโซเระ (โอโซเระซัง) หมายถึง "ภูเขาแห่งความกลัว" เชื่อว่าเป็นดินแดนสุดท้ายที่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับจะเดินทางไป ภูเขาโอโซเระยังเป็นที่ตั้งของ "วัดโบไดจิ" (Bodaiji Temple) วัดตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งก่อตั้งในปี 862

ภูเขาโอโซเระถูกค้นพบเมื่อกว่า 1,000 ปีที่แล้ว กล่าวกันว่าภิกษุ "จิคาคุ ไดชิ" ต้องการแสวงหาสถานที่คล้ายกับดินแดนของพระพุทธเจ้าจนค้นพบโอโซเระซังและทำพิธีเปิดเขาด้วยความเชื่อว่าสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของแม่น้ำซันสึ มีสะพานสีแดงเหนือแม่น้ำเป็นเส้นแบ่งสองโลก

วิญญาณของเด็กและทารกที่เสียชีวิตจะได้รับการปกป้องช่วยเหลือจาก "จิโซ" (โพธิสัตว์ผู้คุ้มครองเด็กๆ) ให้ข้ามแม่น้ำได้ ครอบครัวของวิญญาณเด็กจึงมอบ "หิน" (กรวด) หรือ "กังหันลม" ให้จิโซโดยกองไว้ริมฝั่งแม่น้ำ

ทิวทัศน์ปากปล่องภูเขาไฟที่ดูสวยงามตัดกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาแน่นราวอยู่ในนรก มีกลิ่นเฉพาะของกำมะถันออกมาจากรูควันที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ บ่งบอกว่าโอโซเระซังเป็นภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ โดยการปะทุครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อกว่า 10,000 ปีก่อน

ในช่วงเทศกาลประจำปีวันที่ 20-24 กรกฎาคม ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะเดินทางมาเพื่อสื่อสารกับผู้ล่วงลับโดยผ่าน "อิทาโกะ" (Itako: イタコ) ร่างทรงตาบอดผู้ทำหน้าที่สื่อกลางระหว่างโลกคนเป็นกับโลกหลังความตาย...