ยอนซันกุน (Yeonsangun: 연산군) พระราชาองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์โชซอน องค์ชายยอนซันเป็นโอรสองค์โตของพระเจ้าซองจง (พระราชาองค์ที่ 9) กับมเหสีตระกูลยุน แต่มารดาถูกปลดจากตำแหน่งและสำเร็จโทษระหว่างเนรเทศ กล่าวกันว่าสาเหตุเป็นเพราะมเหสียุนมีพฤติกรรมความขี้หึงขี้หวงอย่างรุนแรง


ยอนซันกุน (Yeonsangun: 연산군)
ภาพ: The Rebel

เจ้าชายยอนซันแยกจากมารดาตั้งแต่เด็ก พระองค์ถูกเลี้ยงดูโดยมเหสีจองฮยอน (มเหสีองค์ใหม่ของพระเจ้าซองจง) และได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าชายรัชทายาท เมื่อพระเจ้าซองจงสวรรคต เจ้าชายรัชทายาทยอนซันจึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ายอนซันในวันที่ 20 มกราคม 1494

จุดเริ่มต้นแห่งความอื้อฉาวเกิดจากการที่ขุนนางฝ่ายซาริมอ้างอิงเหตุการณ์ในบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการยึดอำนาจที่ไม่มีความชอบธรรมในอดีต พระเจ้ายอนซันจึงเปิดอ่านบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ขุนนางฝ่ายตรงข้ามจึงยุยงให้กวาดล้างขุนนางฝ่ายเซริมทิ้ง ขุนนางและนักปราชญ์จำนวนมากถูกประหารในปี 1498 เรียกเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า "การสังหารหมู่ปราชญ์ปีมูโอ" (Muo Sahwa: 무오사화)

การสังหารหมู่ครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อมีขุนนางกล่าวถึงเหตุการณ์การสำเร็จโทษอดีตมเหสียุน พระเจ้ายอนซันพิโรธที่มารดาถูกให้ร้ายจึงสั่งประหารทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนมของอดีตพระราชาก็ไม่มียกเว้น แม้แต่คนที่เสียชีวิตไปแล้วยังถูกขุดร่างขึ้นมาทำลายในปี 1504 เรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า "การสังหารหมู่ปราชญ์ปีคัปจา" (Kapcha Sahwa: 갑자사화)

ราชวงศ์โชซอนเข้าสู่ช่วงช่วงเวลาแห่งความเลวร้าย พระเจ้ายอนซันสถาปนายศมารดาผู้ล่วงลับเป็นมเหสีเจฮอน (Queen Jeheon: 제헌왕후) แม้จะสร้างความไม่พอใจแก่พระหมื่นปีและเหล่าขุนนาง แต่ไม่มีใครกล้าทัดทาน จากนั้นมาพระองค์ก็ไม่สนใจบริหารราชกิจ ผลาญงบในคลังและให้กีแซงเข้ามาในวัง

กล่าวกันว่าสตรีนับพันจากทั่วโชซอนถูกเกณฑ์เข้ามาในวังเพื่อสร้างความบันเทิงโดยใช้ "ซอยุนกวาน" (สถานศึกษา) เป็นสถานที่ในการสร้างความสุขเพื่อให้นักปราชญ์เห็นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ โดยหนึ่งในกีแซงที่เข้ามาในวัง คือ "จางนกซู" กีแซงที่พระเจ้ายอนซันแต่งตั้งเป็นสนมในเวลาต่อมา

พระเจ้ายอนซันยังคงสร้างความอื้อฉาวด้วยการล่วงเกินภรรยาของขุนนางและเชื้อพระวงศ์ กระทั่งจุดจบของพระราชาจอมอื้อฉาวมาถึงเมื่อคณะรัฐประหารนำกองทัพเข้าพระราชวังคยองบกยึดอำนาจคืน พระเจ้ายอนซันถูกถอดยศกลายเป็นเจ้าชายและเนรเทศไปยังเกาะคังฮวา ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1506 โดยไม่ได้รับพระนามที่สุสาน...